Zakład BIologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców

Kontakt:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

tel. +48 71 375 40 31

fax: +48 71 322 28 17

 

Nasze badania dotyczą biologii tzw. kręgowców niższych (ryb, płazów i gadów). Koncentrujemy się na biologii ewolucyjnej i filogeografii, rozrodzie i gametogenezie, etologii i bioetyce oraz biologii konserwatorskiej (ochronie).

Badania naukowe w Zakładzie prowadzone są w zespołach. Obecnie realizowane są następujące tematy badawcze:

1. Rozwój gonad i różnicowania się komórek w gametogenezie kręgowców

(prof. dr hab. Maria Ogielska, dr Beata Rozenblut-Kościsty, dr Magdalena Chmielewska).

2. Hybrydogeneza i systemy genetyczne żab zielonych kompleksu Pelophylax esculentus

(prof. dr hab. Maria Ogielska, dr Beata Rozenblut-Kościsty, dr Magdalena Chmielewska i doktoranci Mikołaj Kaźmierczak i Krzysztof Kolenda).

Obecnie jest realizowany projekt badawczy NCN Opus 5 nr 2012/07/B/NZ3/02563 na sumę 487 645 zł: "Eliminacja genomu w gametogenezie hybrydogenetycznych mieszańców żab zielonych Pelophylax esculentus complex" Kierownik projektu: prof. dr hab. Maria Ogielska; wykonawcy: dr Beata Rozenblut-Kościsty i dr Magdalena Chmielewska.

3. Filogeografia, systematyka, ekologia i ochrona ryb karpiowatych, płazów i gadów

(dr Jan Kusznierz, dr Robert Maślak, dr Łukasz Paśko, prof. dr hab. Maria Ogielska i doktoranci Anna Najbar i Tomasz Majtyka)

4. Ewolucja morfologii kręgowców, ze szczególnym uwzględnieniem dymorfizmu płciowego

(dr Bartosz Borczyk i doktorant Tomasz Skawiński).

5. Etologia i neurobiologia kręgowców

(dr Łukasz Paśko i dr Robert Maślak)

Aktualności

 • Program o salamandrze

  There are no translations available.

  Meandry salamandry - Telewizja Polska wyemitowała nowy odcinek programu z serii Dzika Polska - tym razem poświęcony salamandrze plamistej. W programie wzięli udział pracownicy i doktoranci naszego Zakładu: prof. Maria Ogielska, mgr Anna Najbar oraz dr Agnieszka Konowalik. Program można obejrzeć na stronie Telewizji Polskiej

   
 • Konferencja nt. dobrostanu zwierząt

  There are no translations available.

  Z inicjatywy dr. Roberta Maślaka i dr Agnieszki Sergiel, Katedra Biologii Ewolucyjnej i Ekologii jest współorganizatorem międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji na temat zapewnienia właściwego poziomu dobrostanu zwierzętom utrzymywanym w ogrodach zoologicznych i regulacji prawnych niezbędnych do realizacji tego celu. W konferencji weźmie udział wielu znanych specjalistów, m.in. dr Kirsten Pullen badaczka goryli i innych naczelnych i dr Moira Harris, zajmująca się zachowaniem i dobrostanem słoni w niewoli.

   

  Read more...  
 • Nowa książka

  There are no translations available.

  Ukazała się nowa książka dr Bartosza Borczyka napisana we współpracy z dr hab. Bartłomiejem Najbarem z Uniwersytetu Zielonogórskiego poświęcona biologii i ochronie zaskrońca zwyczajnego. Najbar B. Borczyk B. 2012: Zaskroniec Zwyczajny. Biologia i ochrona. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 169 str, 89 rycin. ISBN 978-83-7842-003-3

   

  Read more...  
 • Nagroda dla naszej studentki

  There are no translations available.

  Z przyjemnością informujemy, że Pani Edyta Turniak, która pisze pracę magisterską w naszym Zakładzie zajęła II miejsce w konkursie na najlepszy referat wygłoszony podczas VI Międzynarodowej Konferencji Młodych Przyrodników "From Biotechnology to Environment Protection", która odbyła się w dniach 17-20 listopada 2011 na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pani Edyta Turniak prezentowała część wyników przygotowywanej pracy magisterskiej poświęconej allometrycznym podłożom dymorfizmu płciowego u zaskrońca. Gratulujemy!

   
 • Obrona pracy doktorskiej

  There are no translations available.

  Z przyjemnością zawiadamiamy, że 25 listopada 2011r. o godz. 10:00 w Dużej Sali  Wykładowej Instytutu Zoologicznego Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej naszej koleżanki, mgr Agnieszki Konowalik (Ogrodowczyk). 

  Read more...  
 • Nowa książka

  There are no translations available.

  Ukazała się nowa książka dr Roberta Maślaka i jego studenta Mikołaja Kaźmierczaka: Zółw egipski (Testudo kleinmanni Lortet, 1883). Biologia i problemy ochrony. Wydawnictwo Lineart, Warszawa. 96 stron, 17 zdjęć, 124 cytowane publikacje. ISBN 978-83-927375-1-3

  Read more...  
 • Nowa książka

  There are no translations available.

  Ukazała się nowa książka pod redakcją prof. Marii Ogielskiej pod tytułem Reproduction of Amphibians wydana przez Science Publishers.

  Więcej informacji

   
 • SKN Herpetologów

  There are no translations available.

  Studenckie Koło Naukowe Herpetologów od początku swojego istnienia jest związane z naszym Zakładem. Opiekunem naukowym SNKH jest dr Robert Maślak.

  Read more...